Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ

Dự án: Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ, dự án thành phần 3, tỉnh Phú Thọ.

Hạng mục: cọc khoan nhồi

Số lượng : 10 cọc

Địa chất: Đá vôi phong hóa mạnh , đá sét bột kết, phong hóa nứt nẻ mạnh.

Tiến độ: 30 ngày

Bên giao thầu A : Công ty cổ phần thương mại XD Vạn Hưng

Bên nhận thầu B: Công ty TNHH Hanoi Vietnam

Hình ảnh thi công cầu Chiềng Nhỏ

Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ

Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ-1

Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ-2

Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ-3

Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ-4

Thi công xây dựng cầu Chiềng Nhỏ-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755