Thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa

Công ty TNHH Hanoi Vietnam phụ trách thi công khoan đóng cọc Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755