Dự án: Xây dựng cầu, đường dẫn đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Dự án Xây dựng cầu, đường dẫn đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án xây dựng mới đoạn đường bộ trên tuyến Cao Tốc Bắc Nam.

Số lượng cọc khoan: 560 cọc

Địa chất:

Căn cứ kết quả thăm dò khảo sát địa chất ngoài hiện trường và công tác thí nghiệm trong phòng cho thấy

Lớp 1: Đất sét ít dẻo, lẫn hữu có màu xám vàng, xám đen, tráng thái dẻo mềm- dẻo chảy

Lớp 2: Đát granit phong hoá nặng, nứt nẻ, vỡ tảng màu xám xanh , cấp 4-6 thấp nhất -40.06m, Độ cứng cấp 4-6

Lớp 3: Đá granit phong hoá nhẹ, nứt nẻ, màu xám xanh, cấp 7-8

Lớp này gặp ở lỗ khoan VH-M1, VH-M2, chỉ cố TCR =42%, RQD = 33%-92%

Hình ảnh thi công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755