Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Chủ đề: Giải pháp thi công ép cọc cừ larsen, cọc bê tông, dầm H, cọc ly tâm … bằng việc nghệ sử dụng búa rung thủy lực gắn máy xúc đào

Thương hiệu búa : KD Hàn Quốc, búa Sterling …

Dưới đây là hình ảnh diễn ra buổi giao lưu.

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam-1

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam-2

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam-3

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam-4

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam-5

Buổi họp giao lưu giữa công ty cổ phần Vietko VP và công ty TNHH Hanoi Vietnam-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755