Dự án: Cầu Na Khương – Lai Châu

Dự án: Cầu Na Khương – Lai Châu thuộc thành phần 6, tỉnh Lai Châu, gói cầu LRAM.

Số lượng cọc: 10 cọc D1000, chiều sâu trung bình 15m

Tiến độ thi công: 20 ngày

Địa chất:

– Lớp số 1: Sét dẻo, lẫn sỏi sạn màu nâu, vàng trạng thái cứng
– Lớp số 2: Sỏi sạn , cấp phối kém
– Lớp số 3: Sét bột kết , phong hoá mạnh, nứt nẻ đặc biệt
– Lớp số 4: Sét bột kết, phong hoá rất mạnh, màu xám đen, chỉ số RQD = 80%

Chủ đầu tư: Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Đại diện: Ban quản lý dự án số 4- Công ty cổ phần Cienco4

Tổng thầu bên A: Công ty cổ phần Trường Sơn

Nhà thầu khoan cọc nhồi B: Công ty TNHH Hanoi Vietnam

Hình ảnh thi công khoan cọc nhồi cầu Na Khương – Lai Châu

Dự án: Cầu Na Khương - Lai Châu

Dự án: Cầu Na Khương - Lai Châu-1

Dự án: Cầu Na Khương - Lai Châu-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755