Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Công ty TNHH Hanoi Vietnam luôn nhập khẩu máy khoan đập cáp mới, bơm mới, răng mới, chùy mới cho dàn giã đá JK6, JK8, JK10.

Quý khách có nhu cầu mua vui lòng gọi 0906.601.755. Xin cảm ơn.

Dưới đây là một vài hình ảnh về quá trình vận chuyển, kiểm tra máy móc thiết bị của Hanoi Vietnam.

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Máy mới, bơm mới, răng mới, chùy mới JK6, JK8, JK10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755