Đã lắp đặt hoàn thiện búa đóng cọc gắn trên máy xúc đào

Búa đóng cọc gắn trên máy xúc đào

– Đóng nhổ cọc cừ larsen, cọc bê tông, cọc ly tâm, cọc H, cọc I, cọc thép…

– Đóng nhổ ống casing cọc khoan nhồi

Đã lắp đặt hoàn thiện búa đóng cọc gắn trên máy xúc đào

Đã lắp đặt hoàn thiện búa đóng cọc gắn trên máy xúc đào-1

Đã lắp đặt hoàn thiện búa đóng cọc gắn trên máy xúc đào-2

Đã lắp đặt hoàn thiện búa đóng cọc gắn trên máy xúc đào-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755