Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Vận chuyển máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 lên đường phục vụ thi công cọc khoan nhồi cầu Bá Thước, tỉnh Đồng Nai.

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Máy khoan đập cáp JK5, JK6, JK10, JK8 đi Bá Thước- Đồng Nai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755