Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép – Thái Nguyên

Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép – Thái Nguyên

Số lượng giếng 02, chiều sâu 60m, địa chất đá phong hoá, hang caster phức tạp trong quá trình thi công.

Thời gian thi công: 06 ngày

Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép - Thái Nguyên

Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép - Thái Nguyên-1

Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép - Thái Nguyên-2

Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép - Thái Nguyên-3

Dự án thi công giếng giảm áp cho nhà máy sản xuất thép - Thái Nguyên-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755