Máy xúc lật JF932, bàn giao cho công ty xây dựng miền Bắc

Nghe tin lô máy xúc lật mini vừa về tới kho bãi của công ty TNHH Hanoi Vietnam thì công ty xây dựng miền Bắc đã tới mua ngay chiếc máy xúc lật JF932.

Dưới đây là hình ảnh máy xúc lật JF932, giao bán cho công ty xây dựng miền Bắc, địa chỉ thành phố Thái Bình.

Máy xúc lật JF932, bàn giao cho công ty xây dựng miền Bắc

Máy xúc lật JF932, bàn giao cho công ty xây dựng miền Bắc-1

Máy xúc lật JF932, bàn giao cho công ty xây dựng miền Bắc-2

Máy xúc lật JF932, bàn giao cho công ty xây dựng miền Bắc-3

Máy xúc lật JF932, bàn giao cho công ty xây dựng miền Bắc-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755