Cho thuê máy giã đá JK8, JK10 tại dự án cầu Tình Húc, Tuyên Quang

Công ty TNHH Hanoi Vietnam đã cho công ty cổ phần Cienco 1, xí nghiệp cầu 17 thuê dàn máy giã đá JK8, JK10 tại dự án cầu Tình Húc, Tuyên Quang năm 2019.

Địa điểm: phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang

Thời gian thuê: năm 2019

Đối tác thuê máy khoan đập cáp: công ty cổ phần Cienco 1, xí nghiệp cầu 17, chi nhánh tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1.

Cho thuê máy giã đá JK8, JK10 tại dự án cầu Tình Húc, Tuyên Quang

Cho thuê máy giã đá JK8, JK10 tại dự án cầu Tình Húc, Tuyên Quang-1

Cho thuê máy giã đá JK8, JK10 tại dự án cầu Tình Húc, Tuyên Quang-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755