Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên

Hình ảnh công ty TNHH Hanoi Vietnam bàn giao máy xúc lật JF910 gầu 0.5m3, lốp đặc cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên.

Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên

Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên-1

Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên-2

Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên-3

Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên-4

Bàn giao máy xúc lật JF910 cho nhà máy thép Hòa Phát, Hưng Yên-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0906.601.755